Komunikat o zawieszeniu zajęć w grupie II oraz IV

Działając na podstawie § 18 ust. 2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w związku z którą zdrowie dzieci może być zagrożone, informuję o

ZAWIESZENIU ZAJĘĆ W GRUPIE II oraz IV

W TERMINIE OD 19.03.2021r. DO 26.03.2021r.

 

w związku z potwierdzonym pozytywnym wynikiem testu na COVID 19 w grupie II.

Niestety niektóre dzieci z pozostałych grup także miały kontakt z osobą z pozytywnym wynikiem i również zostały objęte kwarantanną. Większość dzieci z grupy IV nie podlega kwarantannie aczkolwiek ze względu na skierowanie nauczycielki z grupy IV na kwarantannę zajęcia w tej grupie także zostają zawieszone.

Jednocześnie przypominam o konieczności przyprowadzania do przedszkola jedynie zdrowych dzieci.

Bardzo proszę Państwa również o dostosowanie się do godziny pracy poszczególnych grup. Jeżeli dziecko jest w przedszkolu przed lub po tym czasie – przebywa w innej grupie. Taka sytuacja w przypadku informacji o pozytywnym wyniku COVID 19 paraliżuje pracę więcej niż jednego oddziału. Powinno zdarzać się to jedynie w szczególnych przypadkach.

Grupa I pracuje w godzinach: 7.30 – 15.30

Grupa II pracuje w godzinach 6.00 – 16.00

Grupa III pracuje w godzinach 7.30 – 16.00

Grupa IV pracuje w godzinach 7:00 – 16:30

Grupa V pracuje w godzinach 6:30 – 15:30

 

W okresie zawieszenia zajęć poszczególnych grup zadania przewidziane przepisami prawa oświatowego, będą realizowane w formie kształcenia na odległość wykorzystując narzędzie Teams.

Sytuacja jest rozwojowa, dlatego proszę śledzić naszą stronę internetową oraz platformę Teams.

Z życzeniami zdrowia,

Małgorzata Kamińska, Dyrektor PM6