Home Bawimy się i uczymy na odległość Zabawy matematyczne

Zabawy matematyczne

Propozycje zabaw matematycznych 22-30.06.2020

Propozycje zabaw matematycznych dla dzieci młodszych


Figury
Zaczynamy od narysowania na kartce konturów kilku figur geometrycznych i nazwania ich, np. koło, kwadrat, trójkąt. Potem prosimy dziecko o wskazywanie konkretnych figur i ich kolorowanie lub wypełnianie ustalonym deseniem (kreskami, kropkami), a następnie zachęcamy do narysowania ich samodzielnie. Nie wymagamy w tym zadaniu precyzji, a jedynie wychwycenia najważniejszych cech różniących dane kształty. Potem wyruszamy na wyprawę po domu lub okolicy w poszukiwaniu przedmiotów o takich kształtach (ciastko, stół, znak drogowy).


Relacje przestrzenne
Rozróżnianie położenia przedmiotów w przestrzeni z punktu widzenia dziecka można kształtować w każdym miejscu - domu, parku, na placu zabaw.
Rodzicu połóż na podłodze kartkę papieru, niech dziecko na niej usiądzie. Daj mu woreczek i wskaż, gdzie ma go położyć lub rzucić używając sformułowań typu: do tyłu, z prawej, za siebie, z przodu itp. Następnie poproś dziecko, żeby poszło z kartki: cztery kroki w prawo, dwa do przodu, siedem do tyłu. Wręcz przedszkolakowi kredki i pokieruj jego rysunkiem, np: w górnym, prawym rogu narysuj słoneczko, po środku kwadratowy domek. Mierzcie różne odległości za pomocą kroków lub prosząc, żeby dziecko szło stopa za stopą.


Zabawa „Dopasuj kształt”
Rodzic przygotowuje 3-4 kartki formatu A3 z narysowanymi obrysami różnych przedmiotów, np.: klocka, klamerki do bielizny, kredki, klucza, foremki, listka oraz pudełko, w którym znajdują się odrysowane przedmioty. Zadaniem dziecka jest dopasować dany przedmiot do obrysu na kartce.


Zabawa „Liczymy”
Rodzicu na rolki po papierze toaletowym naklej kropki 0-9 (w zależności do ilu dziecko potrafi liczyć). Daj dziecku garść patyków, kredek lub cukierków i poproś, żeby do każdego kubeczka powstałego z rolki włożyło ich odpowiednią ilość (zgodnie z ilością kropek widniejącą na karteczce). Można utrudnić to zadanie zastępując kropki cyframi.

Karta pracy – pokoloruj tyle rysunków: chmurek, słoneczek, kropli deszczu, parasoli ile kropek znajduje się po ich lewej stroniePropozycje zabaw matematycznych dla dzieci starszych


Zabawa „Marsz pod dyktando”
Utrwalenie stron (z frotką na lewej ręce). Dziecko porusza się zgodnie z instrukcją osoby dorosłej.
-Idź w prawo 2 kroki…
-Idź do przodu 3 kroki… do tyłu 1 krok…teraz 5 kroków w lewo, itd.


Zabawa w Eksperymentowanie
Łączenie przyczyny ze skutkiem i przewidywanie następstw, ustalanie, które zmiany są, a które nie są odwracalne.
Przy stoliku przygotowujemy pojemnik z wodą i łyżeczkę dla dziecka. Dziecko kosztuje wodę, określa jej smak, zapach, kolor.
Następnie do pojemnika z wodą wsypujemy sól, wspólnie obserwujemy rozpuszczanie się soli w wodzie, kosztujemy, określamy smak, zapach, kolor. Wspólnie ustalamy, że nie można soli wydobyć z wody, bo się rozpuściła. Dziecko podaje podobne przykłady ze swoich doświadczeń np. cukier rozpuszczony w wodzie, farby itp.

Mierzenie krokami, stopa za stopą, łokciami, palcami.
Ciekawe jaka jest odległość od tego miejsca do tego drzewa (wskazanie
drzewa). Zmierzę krokami a ty licz głośno moje kroki. Teraz ty zmierz tą odległość swoimi krokami, a ja je policzę. Skąd różnica w pomiarze?
Zmierzymy długość stołu. Nie zrobię tego za pomocą kroków, ani stopa za stopą tylko pokaże Ci inny sposób: tak się mierzy łokciem (przesuwa łokieć
do krawędzi stołu, wyrównuje, odmierza do końca palców i w to miejsce ponownie przykłada łokieć).
Odmierzyłem dwa łokcie i został jeszcze kawałek.
A teraz zmierzę stół dłonią….zmierzę go palcami….
Dzięki tym pomiarom wiem jaka jest długość stołu: dwa łokcie, trzy dłonie i trzy palce.
Następnie w/wykonane czynności pomiarowe wykonuje dziecko.
Porównywanie długości dwóch sznurków;

Sudoku z monetami – ćwiczenie rozwijające logiczne myślenie. Dzieci otrzymują karty pracy. Mają za zadanie wyciąć obrazki monet i przykleić je w pustych polach, aby nie powtarzały się w linii pionowej i poziomej.


Karta pracy – policz elementy po lewej stronie i zakreśl odpowiednia liczbę po prawej stronie.
Propozycje zabaw matematycznych 15-19.06.2020

 

Propozycje zabaw matematycznych dla dzieci młodszych


Liczenie 
Rodzicu poproś swoje dziecko o pomoc w zakupach. Za każdym razem mów, ile rzeczy ma ci podać, np: 4 cebule, 2 marchewki, jedno pudełko ciastek. 
Do nauki liczenia idealne są klocki - starajcie się z nich często korzystać. Równie fantastycznie sprawdzają się proste gry planszowe, gdzie rzuca się kostką, a pionek porusza się o wyznaczoną liczbę pól.


Co gdzie jest? 
Rodzicu rysując, używaj pojęć: „obok”, „nad”, „pod”, „w środku”. Określanie położenia rzeczy względem siebie to ćwiczenie wyobraźni przestrzennej. Narysuj koło i poproś, by dziecko narysowało w jego środku mniejsze. Potem drzewo – niech umieści nad nim słońce i obok psa. 
Uwaga! Nie liczy się jakość rysunków (piesek na pewno nie będzie podobny do prawdziwego!), ale to, czy dziecko umie odpowiednio umieścić obiekt.


Karta pracy – pokoloruj tyle rysunków: chmurek, słoneczek, kropli deszczu, parasoli ile kropek znajduje się po ich lewej stroniePropozycje zabaw matematycznych dla dzieci starszych


„Słyszę i liczę” – ćwiczenia liczbowe, odtwarzanie zasłyszanych dźwięków.
Rodzic  wrzuca do kubka określoną liczbę guzików ( kredek, klamerek itp.)w takim tempie, aby dziecko mogło je policzyć. Następnie układa przed sobą na kartce tyle samo guzików podpisując je odpowiednią cyfrą. 
W celu sprawdzenia dziecko  wysypuje z kubka liczmany i liczy. Jeśli dziecko miało tyle samo, dobrze wykonało zadanie. 
Rodzic klaszcze (tupie nogami, uderza w garnek itp.), a dziecko odtwarza dźwięki za pomocą liczmanów (klamerek, guzików, kredek itp.), odpowiednio je podpisując na kartce. 
Przy kolejnym powtórzeniu zabawy rodzic  klaszcze, a  dzieci podskakują tyle razy ile dźwięków słyszą.


„Matematyczne zagadki” 
Dziecko siedzi na dywanie. Rodzic  rozkłada kartki papieru oznaczone cyframi od 1 do 9, z drugiej strony napisana jest zagadka. Dziecko rzuca kostką, przelicza liczbę oczek i podaje rodzicowi kartkę z odpowiednią cyfrą. Rodzic odczytuje zagadkę, dziecko podaje odpowiedzi. Następnie dziecko rzuca dwiema kostkami, dodaje oczka i przelicza. Podaje chmurkę z odpowiednią cyfrą, rozwiązuje zagadki podane przez rodzica.
Zagadki:
1) Jak nazywa się duży palec u dłoni?
2) Wymień dwa pojazdy posiadające tylko dwa koła?
3) Którą dłoń podajemy na powitanie?
4) Ile palców u obu dłoni ma człowiek?
5) Ile dzieci dostanie jabłko jeżeli w koszyku jest ich 6?
6) Jak nazywa się figura geometryczna, która ma wszystkie boki równe?
7) Która z tych liczb jest większa 5 czy 3?
8) Ile to jest razem 3 i 3?
9) Ile boków ma trójkąt?

Karta pracy – policz elementy po lewej stronie i zakreśl odpowiednia liczbę po prawej stronie.


Propozycje zabaw matematycznych 8-12.06.2020

 

Propozycje zabaw matematycznych dla dzieci młodszych


1. Utrwalenie liczenia do czterech
Policz, ile ptaków siedzi na każdym drzewie?


2. Karta pracy

Narysuj drogi mrówek po śladzie.
Policz mrówki na stronie. W ramce narysuj tyle samo zielonych listków.
Otocz pętlą mrówkę, która przejdzie najdłuższą drogę, żeby dostać się do mrowiska.
Możesz sprawdzić długość dróg za pomocą nitki lub sznurka.


Propozycje zabaw matematycznych dla dzieci starszych


1. „Bilety do zoo” – zabawa matematyczna. 
Przypomnij sobie wygląd i nominały poszczególnych monet i banknotów. Zilustruj nimi opowiadanie:
Adam chce kupić bilet do zoo dla siebie i dla taty. Bilet dla dorosłego kosztuje 6 zł, dla dziecka – 4 zł. Jakimi monetami może zapłacić za swój bilet?
wybierz odpowiednie monety i ułóż je.
czy istnieje tylko jeden sposób zapłaty? Dodaj odpowiednie wartości, posługując się monetami.
Adam zaprosił do zoo Adę. Ile zapłacą za bilety?
Ada idzie do zoo z mamą. Ile zapłacą za bilety?


Karta pracy


2. „Polowanie na tygrysa” – zabawa matematyczna. 
Przygotuj kartoniki z liczbami. Mama, tata ustalają, która liczba będzie tygrysem. Pytasz, np.: Czy tygrysem jest liczba 10? Mama może odpowiedzieć tylko „mniej” lub „więcej”. W ten sposób „myśliwy” (ty) odgadujesz, która liczba jest tygrysem. Dalej następuje odwrócenie ról.