Zajęcia dodatkowe (wszystkie zajęcia są nieodpłatne)

Zajęcia logopedyczne

Nauka języka angielskiego (dla dzieci 3,4,5,6 letnich)

Religia

Kółko plastyczne

Kółko matematyczne

Spotkania z Filharmonią Olsztyńską

Gimnastyka korekcyjna

Terapia pedagogiczna