Dzień sportu

Dzień sportu- głównym celem było zachęcenie dzieci do aktywności ruchowej, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nabywanie wiary we własne siły i możliwości, integracja dzieci w grupie. Tego dnia dzieci pokonywały tor przeszkód.