Logo_male.jpg
logo_z_listkiem.jpg
Reklama
Home Ogłoszenia

Ogłoszenia

 

Działając na podstawie § 18 ust. 2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w związku z którą zdrowie dzieci może być zagrożone, informuję o

 

PRZEDŁUŻENIU ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W GRUPIE III ORAZ V

W TERMINIE OD 01.03.2021r. DO 09.03.2021r.


ze względu na potwierdzone przypadki COVID 19 wśród pracowników przedszkola. Nie jestem w stanie zorganizować zastępstwa, gdyż pozostałe nauczycielki również przebywają na zwolnieniu lekarskim/ kwarantannie/zasiłku. Bezpieczny powrót dzieci do przedszkola nie jest możliwy. Dziękuję za wyrozumiałość i proszę o jeszcze trochę cierpliwości. To wyjątkowo trudny czas dla nas wszystkich.

Dzieci z grup: I, II, IV mogą wrócić od 1 marca do przedszkola, jednak sytuacja jest rozwojowa, dlatego proszę śledzić naszą stronę internetową oraz platformę Teams.

Jednocześnie przypominam o konieczności uważnego obserwowania samopoczucia swoich dzieci i niezwłocznego informowania przedszkola w przypadku potwierdzonego testem zakażenia COVID-19. Jest to dla nas kluczowe w tym trudnym czasie.  W imieniu własnym

i swoich pracowników zapewniam, że robimy co w naszej mocy, by dzieci były u nas bezpieczne. Skutki braku informacji w przypadku zakażeń ponosi również nasza załoga.  Wspólnie dbajmy o swoje zdrowie.

Z życzeniami zdrowia,

Małgorzata Kamińska, Dyrektor PM6

 


 

 

DRODZY RODZICE!

Działając na podstawie § 18 ust. 2a Rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.)

ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w związku z którą

zdrowie dzieci może być zagrożone, informuję o

ZAWIESZENIU ZAJĘĆ WE WSZYSTKICH GRUPACH

DO 26 LUTEGO WŁĄCZNIE

W okresie zawieszenia zajęć poszczególnych grup zadania przewidziane przepisami prawa oświatowego, będą realizowane w formie kształcenia na odległość wykorzystując narzędzie Teams.

Ponieważ sytuacja jest dynamiczna i może się zmieniać, będę Państwa niezwłocznie informować o ewentualnych zmianach. Proszę śledzić naszą stronę internetową oraz platformę Teams.

Z życzeniami zdrowia

Małgorzata Kamińska

 

 


 

Działając na podstawie § 18 ust. 2a Rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.)

ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w związku z którą

zdrowie dzieci może być zagrożone, informuję o


ZAWIESZENIU ZAJĘĆ

W grupie II w okresie od 16.02.2021r. do 22.02.2021r.

W grupie IV w okresie od 16.02.2021r. do 25.02.2021r.

W grupie V w okresie od 16.02.2021r. do 19.02.2021r.

 

W okresie zawieszenia zajęć poszczególnych grup zadania przewidziane przepisami prawa oświatowego, będą realizowane w formie kształcenia na odległość wykorzystując narzędzie Teams.

Informuję również, iż:

- kwarantanna nakładana jest na okres 10 dni od dnia ostatniego kontaktu z osoba zakażoną

- kwarantanny nie nakłada się na rodziców ani współzamieszkujących

Ponieważ sytuacja jest dynamiczna i może się zmieniać, będę Państwa niezwłocznie informować o ewentualnych zmianach. Proszę śledzić naszą stronę internetową oraz platformę Teams.

Z życzeniami zdrowia

 

Małgorzata Kamińska

 

 


 

DRODZY RODZICE!

W związku z dużym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ponownie zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o przestrzeganie naszych procedur bezpieczeństwa.

W szczególności:

  • skuteczne zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcję rąk podczas przyprowadzania i odbierania dzieci;
  • nieprzysyłanie dzieci chorych do przedszkola. Nagminnie przyprowadzane są dzieci z katarem - zagraża to zdrowiu innych dzieci oraz pracowników przedszkola – w przeciwnym wypadku niedługo nie będzie miał kto pracować z Państwa dziećmi;
  • zachowanie dystansu społecznego na terenie przedszkola oraz sprawne przebieranie dzieci
    i opuszczanie budynku bez zbędnej zwłoki.

Jednocześnie przypominam o konieczności uważnego obserwowania samopoczucia swoich dzieci i niezwłocznego informowania przedszkola w przypadku potwierdzonego testem zakażenia COVID-19. Jest to dla nas kluczowe w tym trudnym czasie.

Bardzo proszę o poważne podejście do sprawy i stosowanie się do Procedur obowiązujących w przedszkolu, a także oświadczeń, które Państwo podpisali.

Przypominam Państwu godziny pracy grup i proszę, by w miarę możliwości postarali się Państwo do nich dostosować. Osoby, które rano lub po południu przyjdą poza godzinami pracy grupy muszą liczyć się z pobytem w innej grupie. Proszę, by takie sytuacje zdarzały się tylko w wyjątkowych przypadkach
w celu uniknięcia mieszania się dzieci z różnych grup.

Grupa I pracuje w godzinach: 7.30 – 15.30

Grupa II pracuje w godzinach 6.00 – 16.00

Grupa III pracuje w godzinach 7.30 – 16.00

Grupa IV pracuje w godzinach 7:00 – 16:30

Grupa V pracuje w godzinach 6:30 – 15:30

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie w związku z ogromną ilością zakażeń na terenie miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego przekazał pismo, w którym informuje, aby w przypadku zakażenia pracownika lub dziecka, w pierwszej kolejności DYREKTOR placówki oświatowej informował opiekunów rodziców o objęciu dzieci kwarantanną (najlepiej telefonicznie lub za pośrednictwem systemu elektronicznego) dodatkowo wskazując, iż:

- kwarantanna jest nakładana na okres 10 dni od dnia ostatniego kontaktu z osoba zakażoną

- decyzji o nadaniu kwarantanny nie wydaje się,

- kwarantanny nie nakłada się na rodziców, ani osób współzamieszkujących,

- Sanepid będzie opiekunów informował o terminie kwarantanny dziecka drogą SMS-ową

 

Z życzeniami zdrowia

Małgorzata Kamińska

 

 


 

UWAGA RODZICE!

Informujemy, że na platformie TEAMS są umieszczane wszystkie filmiki z uroczystości przedszkolnych oraz bieżące informacje dotyczące poszczególnych grup.

Prosimy o zalogowanie się do platformy za pomocą otrzymanego loginu i hasła.

 

 


 

DRODZY RODZICE  

OD 29 PAŹDZIERNIKA Z UWAGI NA DYNAMICZNY ROZWÓJ SYTUACJI

EPIDEMIOLOGICZNEJ ZMIENIAMY     ZASADY PRZYPROWADZANIA/

ODBIERANIA DZIECI: 

- RODZICE (MAKSYMALNIE 5 OSÓB) MOGĄ PRZEBYWAĆ W PRZEDSZKOLU

TYLKO NA TERENIE SZATNI 

- Z SZATNI DZIECKO ODBIERA PRACOWNIK PRZEDSZKOLA;

PODOBNIE PRZY ODBIORZE - PRACOWNIK SPROWADZA DZIECKO DO SZATNI.

W OBU PRZYPADKACH KONIECZNE JEST ZGŁASZANIE PRZYJŚCIA DOMOFONEM

PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ I DZIĘKUJEMY ZA DOSTOSOWANIE

 

SIĘ DO TYCH TRUDNYCH DLA NAS WSZYSTKICH WARUNKÓW


 

Prosimy o zalogowanie się do platformy Teams za pomocą otrzymanego loginu i hasła.

Na platformie będą umieszczane ważne informacje dotyczące rady rodziców.

Instrukcja do zalogowania w aplikacji Teams


BEZPIECZNA EDUKACJA


Zachęcamy do obejrzenia filmu informacyjnego przygotowanego przez Miasto Olsztyn (Telewizja Kopernik) dotyczącego przestrzegania reżimu sanitarnego w związku z epidemią COVID-19.

https://youtu.be/Uyk2Pky9rT8


SZANOWNI PAŃSTWO


Informuję, że przedszkole od dnia 01 września 2020r. funkcjonuje na zasadach obowiązujących przed wystąpieniem COVID-19. W dalszym ciągu obowiązują jednak wszystkie obostrzenia sanitarne, szczegółowe informacje znajdują się w załączonych procedurach.
Proszę o zapoznanie się z nimi i przestrzeganie. Jednocześnie proszę o wypełnienie 3 załączników i dostarczenie ich do przedszkola najpóźniej w dniu przyprowadzenia dziecka.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Grażyna Kucharska

 

 ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W/Z
PRZEDSZKOLU NR 6 im. Jeana de La Fontaine’a w Olsztynie
PODCZAS TRWANIA PANDEMII COVID-191

 

1. Do przedszkola przyprowadzają i odbierają dziecko z przedszkola wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni. W wyjątkowych przypadkach można upoważnić jedną inną osobę. Do budynku przedszkola może wejść tylko jedna osoba dorosła z dzieckiem.
2. Rodzice/opiekunowie do przedszkola wchodzą i poruszają się po nim w maseczkach lub przyłbicach, dezynfekują dłonie przy wejściu.
3. Na terenie przedszkola należy zachować odstęp od drugiej osoby wynoszący co najmniej 1,5 m.
4. Nie będą przyjmowane dzieci z katarem i kaszlem.
5. Po rozebraniu dziecka przez rodzica/opiekuna dziecko do Sali zajęć odprowadza rodzic lub opiekun.
6. Do przedszkola zakazuje się przynoszenia przez dzieci własnych zabawek, rysunków i książek oraz innych przedmiotów.
7. Przy zauważeniu przez nauczyciela u dziecka jakichkolwiek objawów chorobowych (tj. podwyższona temperatura, kaszel, katar, ból głowy, ból gardła, zapalenie spojówek, duszność lub inne zgłaszane przez dziecko dolegliwości) rodzic/opiekun bezwzględnie, po otrzymaniu powiadomienia od nauczyciela, musi odebrać dziecko z przedszkola.
8. Po odebraniu dziecka z przedszkola i wizycie u lekarza rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić przedszkole o stanie zdrowia dziecka.
9. Zabrania się przyprowadzania dziecka, jeśli ktoś z domowników jest na kwarantannie, izolacji lub przejawia jakiekolwiek objawy infekcji górnych dróg oddechowych.
10. Prosimy rodziców o wyjaśnienie dzieciom panującej sytuacji oraz o regularnym przypominaniu o podstawowych zasadach higieny: unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na powitanie oraz pożegnanie.
11. Rodzice /opiekunowie zobowiązani są do podpisania poniżej zamieszczonego oświadczenia i dostarczenie do przedszkola najpóźniej w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka.
12. W przypadku podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19 nauczyciel zapewnia dziecku opiekę w wyznaczonym jako izolatka pomieszczeniu. Natychmiast powiadamia o wystąpieniu objawów chorobowych dyrektora i rodziców/opiekunów dziecka. W nagłych przypadkach szybko pogarszającego się stanu zdrowia dziecka nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem przedszkola powiadamia służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19.

 


PROCEDURY POBYTU DZIECI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 6
im. Jeana de La Fontaine’a w Olsztynie
obowiązujące od dnia 1 września 2020r. w związku z pandemią
COVID-19


Zgodnie z wytycznym Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej:
1. W Sali może przebywać maksymalnie do 25 dzieci, pod warunkiem, że spełnione są
warunki:
co najmniej 15 m 2 ; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m 2 ,
jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m 2 .
Dzieci będą mogły korzystać wyłącznie z zabawek łatwych do dezynfekcji.
2. Obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek z domu.
3. Dzieci nie powinni wymieniać się przyborami między sobą
4. Nauczyciel pilnuje, aby dzieci często myły ręce ciepłą wodą z mydłem, zwracając uwagę dokładne wykonywanie tych czynności.
5. W trakcie zabaw i zajęć nauczyciel stara się wytłumaczyć dzieciom, że należy zachować dystans.
6. Nauczyciele w miarę możliwości utrzymują dystans w kontakcie z dzieckiem.
7. Grupy przedszkolne w miarę możliwości powinny ograniczyć spotykanie się we wspólnej przestrzeni.
8. Przebywanie w ogrodzie powinno odbywać się w różnych godzinach.
9. Sale będą wietrzone , w miarę możliwości, jak najczęściej.
10. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola pomagający dzieciom podczas przeprowadzenia zabiegów higienicznych zobowiązani są do noszenia maseczek (przyłbic) i rękawiczek w przypadku braku możliwości zachowania 1,5 m odstępu.
11. Dzieci nie mogą mieć kontaktu z pracownikami kuchni.
12. W szatni dzieci może przebywać jednocześnie pięcioro rodziców (Rodzice są proszeni o dostosowanie się zaleceń pracownika dyżurującego przy szatni).
13. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
14. Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.


Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19
1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
2.   W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie podmiotu należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.


W przypadku wątpliwości kontakt do:
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej ul. Żołnierska 16, 10-561
Olsztyn
tel/fax ( 89 ) 527-43-10; sekretariat: ( 89 ) 524-83-05
telefon alarmowy całodobowy: 601 203 001


Na infolinii NFZ 800 190 590 można uzyska informacje dotyczące postępowania
w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

 

Załączniki:
1. Upoważnienia
2. Oświadczenie 1
3. Oświadczenie 2

 

 


 

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

1. numer rachunku 82 1020 3541 0000 5302 0291 6997

2. opłata za godzinę pobytu w przedszkolu ponad czas realizowania podstawy wychowania przedszkolnego - 1,00 zł.

3. opłata za wyżywienie: 4 posiłki - od stycznia 8,50 zł.

4. dzieci 6-letnie odbywające roczne obowiązkowe  przygotowanie przedszkolne zwolnione są z opłaty za godziny pobytu w przedszkolu