Z EDUMUZ w logopedię

Przedszkolaki Z EDUMUZ  w logopedię

Głównym założeniem ogólnopolskiego projektu jest profilaktyka logopedyczna prowadzona w oparciu o piosenki Marii Zofii Tomaszewskiej.

Cele projektu wynikające z  Podstawy Programowej Przedszkola:

1.Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju.

2. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności) dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

3. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka – mowy, zachowania, ruchu, muzyki, tańca,