Podstawowe informacje

Przedszkole Miejskie  nr 6  im. Jeana de La Fontaine’a w Olsztynie mieści się w dwupiętrowym budynku wolnostojącym, podpiwniczonym z ogrodem przedszkolnym.

Jest zlokalizowane w centrum miasta, z dogodnym dojazdem z każdego miejsca. Jesteśmy placówką 4- oddziałową. Sale do zabaw i zajęć są wielofunkcyjne, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone i estetyczne. Nasza placówka jest przedszkolem publicznym, prowadzi działalność wychowawczo – dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole nastawionych na osiąganie sukcesu. Rodzice są współautorami życia przedszkola. Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi. Praca wychowawczo-dydaktyczna planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz programy zatwierdzone przez MEN i programy autorskie.

Przedszkole umożliwia dzieciom wyrównanie szans edukacyjnych oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska prowadząc systematyczną współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz zatrudnia nauczyciela logopedę, który prowadzi zajęcia z dziećmi wymagającymi ćwiczeń w rozwijaniu sprawności językowej.  W urzeczywistnianiu naszej misji zaangażowany jest cały personel pedagogiczny, administracyjno-obsługowy, jak również rodzice, a efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne i do którego przychodzą z radością.

Zapraszamy