Zajęcia dodatkowe

Bezpłatne zajęcia dodatkowe

w roku szkolnym 2022/2023

 

Zajęcia z psychologiem w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

organizowane  są dla wszystkich dzieci wymagających pomocy psychologicznej.

Prowadząca: psycholog Julia Jastrzębska

Konsultacje dla rodziców:                             Zajęcia dla dzieci:

piątek 7.30 – 8.30                                             poniedziałek: 7.00 – 10.00

                                                                              piątek: 7.00 – 10.00

 

Zajęcia logopedyczne w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej: 

organizowane  są dla wszystkich dzieci wymagających pomocy logopedycznej.

Prowadząca: logopeda, specjalista SI Gabriela Zając

 

 

Zajęcia z terapii pedagogicznej w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej: 

organizowane są dla wszystkich dzieci wymagających wsparcia.

Prowadząca: Marta Strzemkowska

 

 

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej: 

organizowane są dla wszystkich dzieci wymagających korygowania wad postawy.

Prowadząca: Edyta Kurowska

 

Zajęcia z pedagogiem specjalnym:

organizowane dla wszystkich dzieci wymagających wsparcia.

Prowadząca: Iwona Zawistowska

Konsultacje dla rodziców:                             Zajęcia dla dzieci:

poniedziałek: 15.30 – 16.00                           poniedziałek: 12.30 – 15.30

                                                                              czwartek: 12.30 – 15.30

 

Zajęcia z języka angielskiego: dla wszystkich dzieci w ramach realizacji podstawy programowej.

Prowadząca:  Magdalena Kurzacz

 

 

Zajęcia z katechezy: 2 razy w tygodniu dla dzieci 5 i 6 – letnich.

Prowadząca:  Ilona Zgliczyńska

 

ZAJĘCIA  DODATKOWE ORGANIZOWANE PRZEZ RADĘ RODZICÓW

Warsztaty muzyczne: raz w tygodniu, czas trwania 30 minut.