Zajęcia dodatkowe

Bezpłatne zajęcia dodatkowe

w roku szkolnym 2020/2021

 

Zajęcia logopedyczne w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej: 

organizowane  są dla wszystkich dzieci wymagających pomocy logopedycznej.

Prowadząca: logopeda Anna Skorupska – Żółtańska

 

Zajęcia z terapii pedagogicznej w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej: 

organizowane są dla wszystkich dzieci wymagających wsparcia.

Prowadząca: Marta Strzemkowska

 

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej: 

organizowane są dla wszystkich dzieci wymagających korygowania wad postawy.

Prowadząca: Edyta Kurowska

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

matematyczne – Marta Kowalska, Katarzyna Jankowska

plastyczne – Lilianna Nowacka, Elżbieta Suhak

taneczne – Agata Forfa

 

 

Zajęcia z języka angielskiego: dla wszystkich dzieci w ramach realizacji podstawy programowej.

Prowadząca:  Kamila Urbanowicz

 

 

Zajęcia z katechezy: 2 razy w tygodniu dla dzieci 5 i 6 – letnich.

Prowadząca:  Ilona Zgliczyńska

 

 

Koncert Filharmonii Olsztyńskiej: 1 raz w miesiącu.

 

ZAJĘCIA  DODATKOWE ORGANIZOWANE PRZEZ RADĘ RODZICÓW

Warsztaty muzyczne: raz w tygodniu, czas trwania 30 minut.