czerwiec 2022 – informacje

Informujemy, że wszystkie wnioski dot. ZFŚS (tzw. wczasy pod gruszą) przyjmujemy do 20 czerwca 2022r.

Ich rozpatrzenie nastąpi pod koniec miesiąca .

Kolejne wnioski – dot. zapomogi świątecznej i inne przyjmujemy do 15 grudnia 2022r. Wnioski te będą rozpatrzone przed Świętami Bożego Narodzenia.

Druk dostępny poniżej.

W przypadku emerytów i rencistów prosimy o przesyłanie wniosków na adres przedszkole@pm6.olsztyn.eu

Jednocześnie przypominamy, że rozpatrywane będą wnioski osób, które złożyły oświadczenie oraz w przypadku emerytów – nauczycieli – decyzję o waloryzacji emerytury.

wniosek PM6 zfss

Ważna informacja dot. ZFŚS

Informujemy, że wszystkie osoby, które w 2022r. zamierzają korzystać ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych powinny w terminie do 31 marca 2022r. złożyć załączone oświadczenie. Emerytów i rencistów prosimy o przesłanie oświadczenia na adres przedszkole@pm6.olsztyn.eu

 

oswiadczenie zal.3

 

Ponadto wszyscy emeryci w terminie do 31.03.2022r. zobowiązani są do przedłożenia decyzji o przyznaniu emerytury.