Projekt BIAŁO-CZERWONE LOVE

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU: Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych oraz budowanie tożsamości narodowej i regionalnej.

CELE GŁÓWNE:

– kształtowanie tożsamości narodowej, więzi z krajem ojczystym,

– dostrzeganie walorów swojej okolicy,

– wzmacnianie przynależności do regionu,

– rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku do symboli narodowych i tradycji.