Ramowy rozkład dnia

6.15 – 8.30 Schodzenie się dzieci Zabawy dowolne wg zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę) rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci, ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne.

8.30 – 9.00 Śniadanie.

9.00 – 10.00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia całą grupą.

10.00 – 11.15 Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze.

11.15 – 11.30 Czynności porządkowe – higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11.30 – 12.00 Obiad.

12.00 – 14.00 Odpoczynek (zajęcia indywidualne).

14.00 – 14.15 Zabiegi higieniczne.

14.15 – 14.30 Podwieczorek

14.30 – 16.30 Rozchodzenie się dzieci. Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej.