Komunikat Dyrektora

Drodzy Rodzice,

Z przyjemnością informuję, iż od poniedziałku 17 maja otwieramy dla Państwa przedszkole w pełni.

Będziecie Państwo mogli odprowadzać dzieci do sal 🙂. Nadal jednak obowiązuje nas limit osób na dany metr2. W szatni może przebywać maksymalnie 5 rodziców, w pozostałej części przedszkola również 5. Bardzo proszę o sprawne przemieszczanie się po placówce, tak aby nikt z Państwa nie musiał czekać zbyt długo. 

Do miłego zobaczenia!   🙂

Małgorzata Kamińska

Lista przyjętych

Właśnie opublikowaliśmy listę kandydatów przyjętych do Przedszkola Miejskiego
nr 6 im. Jeana de La Fontaine’a w Olsztynie na rok szkolny 2021/2022.

Z listą  można zapoznać się na wejściu do budynku naszego przedszkola. Wyniki rekrutacji można również sprawdzić na Platformie PUO, przez którą wysyłaliście Państwo wniosek do przedszkola.

Rodzice dzieci przyjętych z drugiej i trzeciej preferencji proszeni są o dostarczenie wniosków i załączników, które złożyliście Państwo w placówce pierwszego wyboru.

 

  Małgorzata Kamińska, dyrektor PM6

Lista dzieci zakwalifikowanych

Drodzy Rodzice,

Na drzwiach przedszkola została umieszczona lista dzieci zakwalifikowanych.

Informację o zakwalifikowaniu kandydata mogą Państwo również sprawdzić logując się do systemu rekrutacji:

https://naborp-kandydat.edukacja.olsztyn.eu/olsztyn/News

LISTA NIE JEST JEDNOZNACZNA Z PRZYJĘCIEM DZIECKA  DO PRZEDSZKOLA

Rodzice dzieci zakwalifikowanych są zobowiązani do złożenia oświadczenia potwierdzającego wolę przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie od 23.04.2021r. do 28.04.2021r. Oświadczenie należy dostarczyć do sekretariatu przedszkola bądź przesłać skan wypełnionego dokumentu na adres przedszkole@pm6.olsztyn.eu. Druk dostępny poniżej. Brak takiego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją w dalszym procesie postępowania rekrutacyjnego.

oświadczenie woli

Małgorzata Kamińska, Dyrektor PM6

Otwarcie przedszkola

Szanowni Państwo,

Zgodnie z decyzją Rządu od 19 kwietnia br. przedszkole wznawia zajęcia stacjonarne dla wszystkich dzieci.

Przypominamy, że nadal funkcjonujemy w ścisłym reżimie sanitarnym. Do przedszkola należy przyprowadzać włącznie zdrowe dzieci. Prosimy również o dostosowanie się do godzin pracy poszczególnych grup. Bez zmian pozostają także obowiązujące zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.

Do zobaczenia !

Przedłużenie ograniczenia funkcjonowania przedszkola

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 r. poz. 651)

ograniczenie funkcjonowania przedszkola zostaje przedłużone do 18 kwietnia 2021r.


Organizacja zajęć opiekuńczych na terenie przedszkola odbywać się będzie według zasad wymienionych
w komunikacie z dnia 26 marca. Zadania przewidziane przepisami prawa oświatowego będą realizowane
w ramach kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy Teams.

 

Z życzeniami zdrowia, Małgorzata Kamińska