RODZINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

Zapraszamy do wzięcia udziału w Rodzinnym Konkursie Fotograficznym na temat:

„Przyroda wiosną”.

Zdjęcia podpatrzonej wspólnie z dziećmi przyrody (krajobrazu, zwierząt, roślin) prosimy przesyłać w formie cyfrowej (plik.jpg/.jpeg) wraz z tytułem oraz imionami i nazwiskami autorów za pomocą platformy Teams do nauczycielek grup do dnia 25.05.2022.

Każda rodzina może wysłać tylko jedno zdjęcie.

 

Zawieszenie zajęć w grupie II

Drodzy Rodzice

Działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r.        w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604 ze zm.), ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w związku z którą zdrowie uczniów może być zagrożone, informuję o

ZAWIESZENIU ZAJĘĆ W GRUPIE II

od 25.01.2022 r. do 31.01.2022r.

UWAGA: W związku z informacją o kolejnym pozytywnym wyniku testu informuję, iż dzieci z grupy II, które były obecne 24.01 mają przedłużoną kwarantannę do 31.01. Kwarantanną z tego samego kontaktu zostały objęte niektóre dzieci z grupy I. Natomiast dzieci z grupy II nieobecne 24.01, a obecne 21.01 są  objęte kwarantanną do 28.01.

Kwarantanna została nałożona na osoby z kontaktu z osobą zakażoną w dniu 21.01

Kwarantannę nakłada się na okres 10 dni od dnia ostatniego kontaktu z osobą zakażoną.

Kwarantanny nie nakłada się na rodziców ani na osoby współzamieszkujące.

Jako miejsce odbywania kwarantanny przedszkole podaje do Sanepidu adres zamieszkania dziecka, który wskazaliście Państwo na początku roku wypełniając przekazane Państwu dokumenty.

W czasie ferii ( 24.01-04.02) dzieci przebywają w grupach łączonych. Jeżeli macie Państwo możliwość zorganizowania dzieciom opieki, proszę o pozostawienie ich w domu.

Jednocześnie przypominam o konieczności przyprowadzania do przedszkola jedynie zdrowych dzieci.

Przedszkole będzie na bieżąco informowało rodziców  o wszelkich ustaleniach i zmianach. Proszę śledzić naszą stronę oraz platformę Teams.

Z życzeniami zdrowia

Małgorzata Kamińska

Drodzy Rodzice

Działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604 ze zm.), ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w związku z którą zdrowie uczniów może być zagrożone, informuję o

ZAWIESZENIU ZAJĘĆ W GRUPIE I oraz II

od 21.12.2021 r. do 27.12.2021r.

Kwarantanna została nałożona na osoby z kontaktu z osobą zakażoną w dniu 16.12 i 17.12

Kwarantannę nakłada się na okres 10 dni od dnia ostatniego kontaktu z osobą zakażoną.
W przypadku dzieci, które były obecne 16.12 – trwa do 26.12, obecnych 17.12 – trwa do 27.12 włącznie.

O fakcie nałożenia na dzieci kwarantanny zostaliście Państwo poinformowani przez nauczycieli. Informacja ta pojawi się także na Internetowym Koncie Pacjenta.

Kwarantanny nie nakłada się na rodziców ani na osoby współzamieszkujące.

Jako miejsce odbywania kwarantanny przedszkole podaje do Sanepidu adres zamieszkania dziecka, który wskazaliście Państwo na początku roku wypełniając przekazane Państwu dokumenty.

Dzieci z grupy I oraz II nieobjęte kwarantanną, mogą przychodzić do przedszkola.
Jednakże
do 31.12 nauczyciele pracują w grupach łączonych. Jeżeli macie Państwo możliwość zorganizowania dzieciom opieki, proszę o pozostawienie ich w domu.

Jednocześnie przypominam o konieczności przyprowadzania do przedszkola jedynie zdrowych dzieci.

Przedszkole będzie na bieżąco informowało rodziców  o wszelkich ustaleniach i zmianach. Proszę śledzić naszą stronę oraz platformę Teams.

Z życzeniami zdrowia

Małgorzata Kamińska