Przedłużenie ograniczenia funkcjonowania przedszkola

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 r. poz. 651)

ograniczenie funkcjonowania przedszkola zostaje przedłużone do 18 kwietnia 2021r.


Organizacja zajęć opiekuńczych na terenie przedszkola odbywać się będzie według zasad wymienionych
w komunikacie z dnia 26 marca. Zadania przewidziane przepisami prawa oświatowego będą realizowane
w ramach kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy Teams.

 

Z życzeniami zdrowia, Małgorzata Kamińska